Xuntas Directivas


O vindeiro 02/02/2012 terá lugar unha reunión de Xunta Directiva da Asociación de GDRs de Galicia na sede do GDR 22 Terras do Deza, ás cinco da tarde, segundo a seguinte orde do día.

1.LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (XÚNTASE BORRADOR).
2.PRESENTACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DO ANO 2011
3.PRESENTACIÓN DAS CONTAS CORRESPONDENTES AO ANO 2011
4.ORGANIZACIÓN DO CONGRESO SOBRE DESENVOLVEMENTO RURAL
5.PROPOSTA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA O 2012 E ORZAMENTO
6.ROGOS E PREGUNTAS
  • SE HOUBESE CALQUERA OUTRO ASUNTO QUE SE CONSIDERASE DE INTERESE PARA SER TRATADO, AGRADECERIAMOS NOLO FIXERA CHEGAR PARA SER INCLUÍDO NA ORDE DO DÍA
  • Caso de que non poda asistir a Presidencia ou representante legal, poderá delegar noutro membro da Directiva .
  • Prégase confirmación da asistencia.


Con data de 30/11/2011 celebrouse en Lalín unha reunión de Xunta Directiva da Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, tratándose na mesma a seguinte  Orde do día:
  1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior
  2. Información sobre subvencións concedidas á Asociación
  3. Congreso sobre Desenvolvemento Rural
  4. Novidades da Asociación
  5. Próxima convocatoria da vindeira Asemblea Xeral
  6. Proposta de actividades da Asociación para o ano 2012
  7. Rogos e preguntas


No hay comentarios:

Publicar un comentario