martes, 23 de abril de 2013

CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS: PREMIOS Á COPERACIÓN 2013


MÁIS INFORMACIÓN:
O DOG nº 71 de data de 12 de abril de 2013 publica a Orde do 4 de abril de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación, e se procede a súa convocatoria para o ano 2013.
Os premios á cooperación convócanse baixo as seguintes modalidades:

• Premios aos valores cooperativos

• Premio ao mellor proxecto cooperativo

• Premio á promoción do cooperativismo

http://www.cooperativasdegalicia.com/noticias/detalle.php?idNoticia=560