Asembleas Xerais

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL 28/07/2011

O vindeiro xoves 28 de xullo terá lugar en Lalín a Asemblea da Asociación de GDRs de Galicia, sendo a orde do día a seguinte:

  1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR SE PROCEDE
  2. REVISIÓN E APROBACIÓN DEFINITIVA DAS CONTAS 2010
  3. NOVIDADES SOBRE O PROGRAMA LEADER 2007-2013
  4. INVITACIÓN AO DIRECTOR XERAL DE AGADER Á ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
  5. ROGOS E PREGUNTAS
·         Caso de que non poda asistir a Presidencia ou representante legal, poderá delegar noutro membro da Directiva .
·         Prégase confirmación da asistencia.
CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL 01/06/2011


O próximo mércores 1 de xuño terá lugar en Lalín a Asemblea da Asociación de GDRs de Galicia, sendo a orde do día a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1.         APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR SE PROCEDE
2.       APROBACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES E DAS CONTAS DA ASOCIACIÓN CORRESPONDENTE AO ANO 2010
3.         APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2011, CRONOGRAMA E ORZAMENTO.
4.         ROGOS E PREGUNTAS

·         Caso de que non poda asistir a Presidencia ou representante legal, poderá delegar noutro membro da Directiva .
·         Prégase confirmación da asistencia.

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL 09/09/2010

O vindeiro xoves 9 de setembro de 2010, ás 17.30 horas en convocatoria única, celebrarase en Lalín - Pontevedra, na sede da A.D.R. "Terras do Deza" (Edificio Uned. Polígono Industrial Lalin 2000 - Rúa E) unha reunión da Asemblea Xeral de GDR asociados.
ORDE DO DÍA:
1. Aprobación da acta da sesión anterior se procede.
2. Solicitudes de ingreso na Asociación de GDRs de Galicia: Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca da Terra Chá.
3. Informe da reunión de presentación mantida co Conselleiro de Medio Rural.
4. Revisión da proposta de cambios presentada por Agader, no Réxime de axudas do Programa LEADER.
5. Proposta de actividades 2010-2011.
6. Concesión dun axente de emprego pola Consellería de Traballo.
7. Rogos e Preguntas.

Importante: Caso de que non poida asistir a Presidencia ou representante legal, deberá delegar noutro membro da Xunta Directiva.
CONFIRMAR ASISTENCIA.
CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL 20/05/2010

O vindeiro xoves 20 de maio de 2010, ás 17.00 horas en convocatoria única, celebrarase en Lalín - Pontevedra, na sede da A.D.R. "Terras do Deza" (Edificio Uned. Polígono Industrial Lalin 2000 - Rúa E) unha reunión da Asemblea Xeral de GDR asociados.
ORDE DO DÍA:
1. Aprobación da acta da sesión anterior se procede.
2. Solicitudes de ingreso na Asociación de GDR´s de Galicia:Asociación de Desenvolvemento Rural Carballiño - Ribeiro; Asociación O Vieiro Leboreiro
3. Novidades da Asociación:
3.1. Informe sobre a reunión co Conselleiro de Medio Rural
3.2. Informe sobre a solicitude dun Axente de Emprego á Consellería de Traballo.
3.3. Participación nas xornadas de desenvolvemento rural dos días 27 e 28 de maio en Santiago de Compostela.
4. Propostas presentadas ó respecto do método de elección de Xunta Directiva.
5. Presentación das contas anuais do ano 2009 e proposta de orzamento 2010.
6. Debate sobre a asignación cotas ós Grupos Asociados.
7. Rogos e Preguntas.
Importante: Caso de que non poida asistir a Presidencia ou representante legal, deberá delegar noutro membro da Xunta Directiva.
CONFIRMAR ASISTENCIA.

ASEMBLEA XERAL 25/03/2010


O pasado 25 de marzo tivo lugar no Concello de Lalín, unha Asemblea de Socios da Asociación Galega de Grupos.
Destacar que nesta Asemblea entraron dezaeis novos Grupos de Desenvolvemento Rural como asociados. Polo que, a data de hoxe a Asociación está composta por 25 G.D.R. de Galicia.
CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL 25/03/2010

O vindeiro XOVES, 25 DE MARZO DE 2010,celebrarase a partir das 17.00 horas unha Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación, na sede da Asociación de Desenvolvemento Rural Terras do Deza (Enderezo: Edificio Uned. Polígono Industrial Lalín 2000 - Rúa E. 36500 Lalín - Pontevedra).
Orde do día:
1. Solicitudes de ingreso como socios na Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rurl de Galicia.
Propoñerase a entrada na asociación dos GDR cuxa solicitude de entrada chegue a secretaría ata o día anterior á reunión: 24 de marzo)
2. Debate obre modificación dos Estatutos da Asociación.
3. Elección e aprobación de cargos Xunta Directiva.
4. Proposta de asociarse á REDR (http://www.redr.es/)
5. Proposta actividades 2010.
6. Rogos e preguntas.
Se informa a todos os asociados que caso de que non poida asistir o Presidente ou representante legal, este poderá delegar noutro membro da Xunta Directiva.
MAIS INFORMACIÓN.

No hay comentarios:

Publicar un comentario