martes, 26 de octubre de 2010

RED ESTATAL DE DESARROLLO RURAL

Na pasada Asemblea Extraordinaria celebrada en Lalín  o día 25/03/2010 acordouse solicitar adhesión á Red Estatal de Desarrollo Rural.
Esta Rede, constituída hai trece anos,  conta con 70 socios, e persegue coma fin principal:  "El desarrollo del medio rural mediante la coordinación de los distintos agentes e instituciones, la promoción y la potenciación de medidas encaminadas a favorecer el desarrollo, organizando cuantas actividades se estimen pertinentes (Artículo 4)".
Na última Xunta Directiva de REDER celebrada en Madrid o día 14 de Xaneiro de 2010 levouse, dentro dos asuntos do presidente, a cuestión da entrada da Asociación de GDRs de Galicia na REDER. O acordo tomado por esta X.D. foi o de permitir a adhesión da rede galega á dita rede estatal como membro de pleno dereito, ao tempo que se acordou que a Asociación de GDRs de Galicia ocupe un posto de vogal dentro da Xunta Directiva de REDER.
Dadas as especiais circunstancias económicas da Asociación de GDRs de Galicia a entrada en REDER faise sen custe de cota social durante o ano 2011.
A web da REDER é a seguinte: http://www.redestatal.com/

martes, 19 de octubre de 2010

ACORDO SOBRE AS ALEGACIÓNS ÁS MODIFICACIÓNS DAS BASES REGULADORAS

Na pasada Asemblea Xeral celebrada en Lalín o día 07-10-2010 acordouse que a Asociación de GDRs de Galicia prantexara unha serie de alegacións ao borrador de modificacións das Bases Reguladoras proposto por AGADER.
Chegouse aos acordos coa presenza inicial de 24 dos Grupos de Desenvolvemento Rural e con unha maioría cualificada de 2/3.
Os documentos que conteñen os acordos aos que se chegou están á vosa disposición no foro da Asociación.